Relatie en Communicatie

communicatie

Hoe communiceert u succesvol met uw (ex) partner, puber, stiefkind?

We communiceren altijd of we nu iets zeggen of niet. Onderzoek wijst uit dat de woorden die we uitspreken, het verbale, maar 7% van onze communicatie uitmaakt. De rest is non-verbaal: 23% wordt bepaald door de manier waarop we iets zeggen en 70% van onze communicatie is lichaamshouding. Dus zelfs als u niets zegt, zegt u iets. Hoe dat bij de ander overkomt heeft te maken met de ander zijn referentiekader, zijn opvoeding, zijn waarden en normen.

Een voorbeeld: Als u tegen uw partner praat en hij reageert niet, dan kunt u denken dat hij instemt met uw verhaal omdat hij zwijgt, of u denkt dat hij onverschillig is want hij reageert niet op uw verhaal.
Dit zijn twee uitersten, hiertussenin bestaat nog veel ruimte en ruis.

Hoe communiceert u ? Gebiedend, vragend , informerend, open, gesloten…
En wat straalt u dan uit? En hoe komt dat bij die ander binnen? Welke signalen pikt de ander van u op?

Als een relatie als moeizaam, pijnlijk of verwarrend wordt ervaren is het tijd om te gaan onderzoeken wat er werkelijk speelt.
Wat verwacht de een van de ander, welke behoeften zijn er en zijn deze te realiseren?
We zijn allen op zoek naar de juiste balans tussen verbondenheid en autonomie. Daarbij ligt aan de basis van elke relatie, de relatie met uzelf.

Ik kan u hierbij ondersteunen door het stellen van de juiste vragen en zodoende helderheid bieden, ook maak ik gebruik van verschillende methodieken zoals spiegelen, oefenen op bepaalde vaardigheden, rollenspel. Daarnaast geef ik u tips en inzichten waar u zelf mee aan de slag kunt. Met als resultaat dat de communicatie met uzelf en de ander weer op gang komt.

Copyright © 2015 info@hardycounselingduiven.nl

error: Content is protected !!