Echt scheiding

echtscheiding

Als psycholoog en ervaringsdeskundige ondersteun en begeleid ik u bij ongewenste of moeilijke situaties voor, tijdens en na een scheiding.

Scheiding of blijven vanuit het hart?

U en uw partner lijken op een ander spoor te zitten. De communicatie verloopt niet meer soepel. Maar het fundament is wel voldoende solide om verder te willen met elkaar. In deze fase kijken we wat u bindt en wat u scheidt. Als onafhankelijke derde heb ik oog en oor voor u beide. Samen proberen we het probleem helder te krijgen, zodat er meer begrip en empathie voor uzelf en/of de ander ontstaat. Hierdoor is het mogelijk dat er een diepere verbinding tot stand komt waardoor de mogelijkheid bestaat dat u alsnog besluit samen verder te gaan.

Echt scheiden

Als het echt niet meer gaat en u heeft besloten om te scheiden, moet er veel geregeld worden. Juridisch, financieel en praktisch. Maar hoe zit het met de emoties? Met de boosheid, de vragen en de verwijten van u zelf of die van uw kinderen? Tijdens de hectiek van het regelen schiet aandacht voor de emoties er vaak bij in. Toch is het verstandig om eerst de emoties te herkennen en erkennen alvorens de zaken te gaan regelen. Dit scheelt een heleboel tijd, geld en misverstanden.

Mijn wens voor ieder kind: kindvriendelijk scheiden

Door mijn ervaring als kind van gescheiden ouders weet ik hoe moeilijk het kan zijn als je ouders niet of nauwelijks met elkaar praten. Dit brengt je als kind vaak in een moeilijke situatie, waarbij je al gauw in een loyaliteitsconflict terecht komt. Bij kindvriendelijk scheiden maak ik u ervan bewust dat u wel kunt scheiden als partners, maar dat u altijd de ouders van uw kind zult blijven.

Gescheiden en dan?

Scheiden is afscheid nemen van hoe het was als gezin. Daar hoort ook een rouwproces bij. Als pijn en verdriet gedeeld kunnen worden geeft dit ruimte. Ruimte, die u nodig heeft om alleen verder te kunnen gaan. Of als u kinderen heeft: ruimte om samen verder te kunnen gaan als gescheiden ouders. Want door uw kinderen blijven u en uw ex-partner altijd met elkaar verbonden.

lk bied u een veilige sfeer, waarin u de ruimte krijgt om al uw emoties te erkennen en te delen. Dit kan ook wanneer uw scheiding al langer geleden is, en u alsnog een goed verwerkingsproces wilt doorlopen.

Copyright © 2015 info@hardycounselingduiven.nl

error: Content is protected !!