Praktische zaken

Als mijn cliënt bent u verzekerd van strikte geheimhouding. Ik behandel alle gegevens met uiterste zorg en stel ze niet beschikbaar aan derden. Is overleg met derden noodzakelijk, bijvoorbeeld met uw behandelend arts, dan informeer ik u hier van tevoren over.

Registratie

Ik ben als psychosociaal therapeut geregistreerd bij het NIBIG

Ik onderschrijf en houd me aan de ethische gedragscode en het tuchtrecht zoals de NIBIG die omschrijft.

BTW nr: NL001810235B78

KvK nr : 53670574